Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Quzg'un majmuasi

- Quzg'un oyoq sovuti (Daraja 27, Hayotlar +113, Zarar +10)
- Quzg'un etiklari (Daraja 27, Hayotlar +119, Zarar +10)
- Quzg'un ko'krakpechi (Daraja 28, Hayotlar +130, Zarar +10)
- Quzg'un yelkapo'shlari (Daraja 28, Hayotlar +122, Zarar +10)
- Quzg'un bilaksovutlari (Daraja 28, Zarar +60)
- Quzg'un dubulg'asi (Daraja 29, Hayotlar +140, Zarar +10)
- Quzg'un qalqoni (Daraja 29, Hayotlar +140, Zarar +10)
- Quzg'un qilichi (Daraja 29, Zarar +99)
- Quzg'un yopinchig'i (Daraja 27, Hayotlar +50)