Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Qasos komplekti

- Qasos tizza sovutlari (Daraja 23, Hayotlar +95, Zarar +8)
- Qasos etiklari (Daraja 23, Hayotlar +100, Zarar +8)
- Qasos ko'krakpechi (Daraja 24, Hayotlar +109, Zarar +8)
- Qasos yelkapo'shlari (Daraja 24, Hayotlar +103, Zarar +8)
- Qasos bilak sovutlari (Daraja 24, Zarar +51)
- Qasos dubulg'asi (Daraja 25, Hayotlar +118, Zarar +8)
- Qasos qalqoni (Daraja 25, Hayotlar +118, Zarar +8)
- Qasos qilichi (Daraja 25, Zarar +84)