Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Ajdarho to'plami

- Ajdarho tizza sovutlari (Daraja 15, Hayotlar +52, Zarar +4)
- Ajdarho etiklari (Daraja 15, Hayotlar +54, Zarar +4)
- Ajdarho ko'krakpechi (Daraja 16, Hayotlar +58, Zarar +4)
- Ajdarho yelkapo'shlari (Daraja 16, Hayotlar +56, Zarar +4)
- Ajdarho bilak sovutlari (Daraja 16, Zarar +28)
- Ajdarho dubulg'asi (Daraja 17, Hayotlar +64, Zarar +4)
- Ajdarho qalqoni (Daraja 17, Hayotlar +64, Zarar +4)
- Ajdarho qilichi (Daraja 17, Zarar +46)