Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Soya to'plami

- Soya tizza sovutlari (Daraja 13, Hayotlar +43, Zarar +3)
- Soya etiklari (Daraja 13, Hayotlar +43, Zarar +3)
- Soya ko'krakpechi (Daraja 14, Hayotlar +48, Zarar +3)
- Soya yelkapo'shlari (Daraja 14, Hayotlar +48, Zarar +3)
- Soya bilak sovutlari (Daraja 14, Zarar +23)
- Soya dubulg'asi (Daraja 15, Hayotlar +53, Zarar +3)
- Soya qalqoni (Daraja 15, Hayotlar +53, Zarar +3)
- Soya kokili (Daraja 15, Zarar +38)