Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Gnomlar to'plami

- Gnomlar tizza sovutlari (Daraja 11, Hayotlar +40, Zarar +3)
- Gnomlar etiklari (Daraja 11, Hayotlar +40, Zarar +3)
- Gnomlar ko'krakpechi (Daraja 12, Hayotlar +45, Zarar +3)
- Gnomlar yelkapo'shlari (Daraja 12, Hayotlar +45, Zarar +3)
- Gnomlar bilak sovutlari (Daraja 12, Zarar +18)
- Gnomlar dubulg'asi (Daraja 13, Hayotlar +50, Zarar +3)
- Gnomlar qalqoni (Daraja 13, Hayotlar +50, Zarar +3)
- Gnomlar bolg'asi (Daraja 13, Zarar +32)