Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Hujum to'plami

- Hujum tizza sovutlari (Daraja 9, Hayotlar +35, Zarar +2)
- Hujum etiklari (Daraja 9, Hayotlar +35, Zarar +2)
- Hujum ko'krakpechi (Daraja 10, Hayotlar +40, Zarar +2)
- Hujum yelkapo'shlari (Daraja 10, Hayotlar +40, Zarar +2)
- Hujum bilak sovutlari (Daraja 10, Zarar +16)
- Hujum dubulg'asi (Daraja 11, Hayotlar +45, Zarar +2)
- Hujum qalqoni (Daraja 11, Hayotlar +45, Zarar +2)
- Hujum qilichi (Daraja 11, Zarar +28)