Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Qoplon to'plami

- Qoplon tizza sovutlari (Daraja 7, Hayotlar +35)
- Qoplon etiklari (Daraja 7, Hayotlar +35)
- Qoplon ko'krakpechi (Daraja 8, Hayotlar +40)
- Qoplon yelkapo'shlari (Daraja 8, Hayotlar +40)
- Qoplon bilak sovutlari (Daraja 8, Zarar +14)
- Qoplon dubulg'asi (Daraja 9, Hayotlar +45)
- Qoplon qalqoni (Daraja 9, Hayotlar +45)
- Qoplon Boltasi (Daraja 9, Zarar +25)