Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Kuchli charm to'plami

- Kuchli charm tizza sovut (Daraja 3, Hayotlar +15)
- Kuchli charm etiklar (Daraja 3, Hayotlar +15)
- Kuchli charm ko'krakpech (Daraja 4, Hayotlar +20)
- Kuchli charm yelkapo'sh (Daraja 4, Hayotlar +20)
- Kuchli charm bilak sovut (Daraja 4, Zarar +4)
- Kuchli charm dubulg'a (Daraja 5, Hayotlar +25)
- Kuchli yog'och qalqon (Daraja 5, Hayotlar +25)
- Xanjar (Daraja 5, Zarar +10)