Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Yirtqich komplekti

- Yirtqich tizza sovutlari (Daraja 25, Hayotlar +105, Zarar +9)
- Yirtqich etiklari (Daraja 25, Hayotlar +110, Zarar +9)
- Yirtqich ko'krakpechi (Daraja 26, Hayotlar +120, Zarar +9)
- Yirtqich yelkapo'shlari (Daraja 26, Hayotlar +113, Zarar +9)
- Yirtqich bilak sovutlari (Daraja 26, Zarar +56)
- Yirtqich dubulg'asi (Daraja 27, Hayotlar +130, Zarar +9)
- Yirtqich qalqoni (Daraja 27, Hayotlar +130, Zarar +9)
- Yirtqich boltasi (Daraja 27, Zarar +92)