Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Elita jamlamasi

- Elita tizza sovutlari (Daraja 21, Hayotlar +86, Zarar +7)
- Elita etiklari (Daraja 21, Hayotlar +90, Zarar +7)
- Elita ko'krakpechi (Daraja 22, Hayotlar +98, Zarar +7)
- Elita yelkapo'shlari (Daraja 22, Hayotlar +93, Zarar +7)
- Elita bilak sovutlari (Daraja 22, Zarar +46)
- Elita dubulg'asi (Daraja 23, Hayotlar +106, Zarar +7)
- Elita qalqoni (Daraja 23, Hayotlar +106, Zarar +7)
- Elita oyboltasi (Daraja 23, Zarar +76)