Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Paladin komplekti

- Paladin tizza sovutlari (Daraja 19, Hayotlar +74, Zarar +6)
- Paladin etiklari (Daraja 19, Hayotlar +78, Zarar +6)
- Paladin ko'krakpechi (Daraja 20, Hayotlar +84, Zarar +6)
- Paladin yelkapo'shlari (Daraja 20, Hayotlar +80, Zarar +6)
- Paladin bilak sovutlari (Daraja 20, Zarar +40)
- Paladin dubulg'asi (Daraja 21, Hayotlar +92, Zarar +6)
- Paladin qalqoni (Daraja 21, Hayotlar +92, Zarar +6)
- Paladin qilichi (Daraja 21, Zarar +66)