Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Iblis to'plami

- Iblis tizza sovutlari (Daraja 17, Hayotlar +62, Zarar +5)
- Iblis etiklari (Daraja 17, Hayotlar +65, Zarar +5)
- Iblis ko'krakpechi (Daraja 18, Hayotlar +70, Zarar +5)
- Iblis yelkapo'shlari (Daraja 18, Hayotlar +67, Zarar +5)
- Iblis bilak sovutlari (Daraja 18, Zarar +34)
- Iblis dubulg'asi (Daraja 19, Hayotlar +77, Zarar +5)
- Iblis qalqoni (Daraja 19, Hayotlar +77, Zarar +5)
- Iblis to'qmog'i (Daraja 19, Zarar +55)