Charm to'plami
Kuchli charm to'plami
Sovutli to'plami
Qoplon to'plami
Puma to'plami
Hujum to'plami
Gnomlar to'plami
Soya to'plami
Ajdarho to'plami
Iblis to'plami
Paladin komplekti
Elita jamlamasi
Qasos komplekti
Yirtqich komplekti
Quzg'un majmuasi

Charm to'plami

- Charm tizza sovut (Daraja 1, Hayotlar +5)
- Charm etiklar (Daraja 1, Hayotlar +5)
- Charm ko'krakpech (Daraja 2, Hayotlar +10)
- Charm yelkapo'sh (Daraja 2, Hayotlar +10)
- Charm bilak sovut (Daraja 2, Zarar +2)
- Charm dubulg'a (Daraja 3, Hayotlar +15)
- Yogoch qalqon (Daraja 3, Hayotlar +15)
- To'qmoq (Daraja 3, Zarar +5)