Qizil Yashcher

(Daraja 6, Hayotlar 240, Zarar 35)