O'liklar lordi

(Daraja 35, Hayotlar 3200, Zarar 400)