Botqoq gidrasi

(Daraja 25, Hayotlar 1305, Zarar 237)