Qora qo'riqchi

(Daraja 18, Hayotlar 820, Zarar 110)