Bestiariy

Kalamush - Kalamush (Daraja 1, Hayotlar 100, Zarar 10) Batafsil...
Ashaddiy Kalamush - Ashaddiy Kalamush (Daraja 2, Hayotlar 120, Zarar 15) Batafsil...
Skelet - Skelet (Daraja 3, Hayotlar 140, Zarar 20) Batafsil...
Badjahl Skelet - Badjahl Skelet (Daraja 4, Hayotlar 160, Zarar 25) Batafsil...
Zombi - Zombi (Daraja 5, Hayotlar 180, Zarar 30) Batafsil...
Shohona kalamush - Shohona kalamush (Daraja 5, Hayotlar 250, Zarar 32) Batafsil...
Yashcher - Yashcher (Daraja 5, Hayotlar 200, Zarar 30) Batafsil...
Qizil Yashcher - Qizil Yashcher (Daraja 6, Hayotlar 240, Zarar 35) Batafsil...
Toshli Golem - Toshli Golem (Daraja 7, Hayotlar 300, Zarar 45) Batafsil...
Muzli Golem - Muzli Golem (Daraja 8, Hayotlar 360, Zarar 50) Batafsil...
Mexanoyd askar - Mexanoyd askar (Daraja 9, Hayotlar 400, Zarar 54) Batafsil...
Mexanoyd qo'riqchi - Mexanoyd qo'riqchi (Daraja 10, Hayotlar 440, Zarar 58) Batafsil...
Minotavr - Minotavr (Daraja 11, Hayotlar 490, Zarar 63) Batafsil...
Jallod Minotavr - Jallod Minotavr (Daraja 12, Hayotlar 540, Zarar 68) Batafsil...
Razvedkachi ork - Razvedkachi ork (Daraja 13, Hayotlar 600, Zarar 73) Batafsil...
Jangchi ork - Jangchi ork (Daraja 14, Hayotlar 650, Zarar 78) Batafsil...
Ork shomon - Ork shomon (Daraja 15, Hayotlar 680, Zarar 85) Batafsil...
Lich - Lich (Daraja 16, Hayotlar 730, Zarar 90) Batafsil...
Oliy Lich - Oliy Lich (Daraja 17, Hayotlar 780, Zarar 95) Batafsil...
Qora qo'riqchi - Qora qo'riqchi (Daraja 18, Hayotlar 820, Zarar 110) Batafsil...
Qora ritsar - Qora ritsar (Daraja 19, Hayotlar 860, Zarar 120) Batafsil...
Zorg - Zorg (Daraja 20, Hayotlar 920, Zarar 140) Batafsil...
Kalxat - Kalxat (Daraja 21, Hayotlar 980, Zarar 160) Batafsil...
Jangovar zorg - Jangovar zorg (Daraja 22, Hayotlar 1040, Zarar 180) Batafsil...
Jangovor kalxat - Jangovor kalxat (Daraja 23, Hayotlar 1120, Zarar 205) Batafsil...
Gidra - Gidra (Daraja 24, Hayotlar 1210, Zarar 220) Batafsil...
Botqoq gidrasi - Botqoq gidrasi (Daraja 25, Hayotlar 1305, Zarar 237) Batafsil...
G'or gidrasi - G'or gidrasi (Daraja 26, Hayotlar 1405, Zarar 255) Batafsil...
Yashil Ajdarho - Yashil Ajdarho (Daraja 27, Hayotlar 1520, Zarar 275) Batafsil...
Maxluq hokimi - Maxluq hokimi (Daraja 31, Hayotlar 2200, Zarar 300) Batafsil...
O'liklar lordi - O'liklar lordi (Daraja 35, Hayotlar 3200, Zarar 400) Batafsil...
Ba’zan, odatda katta bayram qaqtlarida, oddiy mavjudotlar o‘rniga taqlidchilar chiqib qolishadi. Bu mavjudotlar nafaqat o‘z raqiblarining tashqi qiyofasidan nuxsa ola bilishadi, balki raqiblarining super zarbalarini ham qo‘llay olishadi.